Studierichtingen in de tweede graad

Onze school biedt in ASO de afdelingen Grieks – Latijn, Latijn, Wetenschappen, Economie en Humane wetenschappen aan met een gemeenschappelijke basisvorming van 24 uur, een specifiek deel van 5 uur en een complementair deel van 3 uur.
Daarnaast zijn er in TSO de richtingen Handel en Toerisme met een gemeenschappelijke basisvorming van 18 uur en een specifiek deel van 16 uur.

Download hier de lessentabellen van de tweede graad

grla

De studierichting Grieks – Latijn wordt ingericht sinds 1 september 2014. Deze richting biedt 4 uur Latijn en 4 uur Grieks aan. Voor wie reeds Grieks – Latijn volgde in de eerste graad is dit de ideale richting om de interesse voor klassieke talen en culturen verder uit te breiden. Voor wie in het tweede jaar van de eerste graad niet voor Grieks – Latijn heeft gekozen en daar spijt van heeft, is het perfect mogelijk in het derde jaar in te pikken en toch nog deze richting te volgen.

Naamloos-1

De studierichting Latijn biedt 4 uur Latijn en 1 uur informatica aan in het specifieke gedeelte. Het geheel wordt vervolledigd met een complementair gedeelte:

* 1 uur wiskunde, 1 uur fysica en 1 uur chemie extra voor leerlingen met een wetenschappelijke interesse.
* 1 uur Frans, 1 uur Engels extra en 1 uur socio-economische initiatie voor leerlingen met een interesse voor talen.

wet

Deze richting biedt de leerlingen naast 5 uur wiskunde ook 2 uur fysica, 2 uur chemie, 2 uur biologie en 1 uur informatica aan. Er zijn drie keuzemogelijkheden voor het complementaire gedeelte:

* 3 uur zelfstandig werk (fysica, chemie en biologie) voor leerlingen die hun wetenschappelijke interesse willen uitbreiden.
­ * 1 uur Frans, 1 uur Engels en 1 uur zelfstandig werk (fysica, chemie of biologie) voor leerlingen die niet alleen in wetenschappen maar ook in talen geïnteresseerd zijn.

eco

Het specifieke gedeelte van deze richting bestaat uit 4 uur economie en 1 uur informatica.
Als complementair gedeelte kiest men uit:

­* 1 uur wiskunde, 1 uur fysica en 1 uur chemie extra voor leerlingen met een wetenschappelijke interesse.
* 1 uur Frans, 1 uur Engels extra en 1 uur socio-economische initiatie voor leerlingen met een interesse voor talen.

huwe

De richting Humane wetenschappen wijkt het meest af van de tot nu toe bestaande richtingen door de 2 uur gedragswetenschappen en 2 uur cultuurwetenschappen in het specifieke gedeelte.
Daarnaast biedt de school 1 uur muzikale opvoeding en 1 uur plastische opvoeding aan om leerlingen die in het hoger pedagogisch onderwijs (opleiding kleuter- en lager onderwijs) willen verder gaan, een degelijke basis voor deze vakken te geven. Het geheel wordt vervolledigd met 1 uur socio-economische initiatie.


han

Naast de specifiek economische vakken bevat deze richting een ruim pakket informatica en 4 uur wiskunde, zodat de doorstroming naar de richting Boekhouden – Informatica degelijk voorbereid wordt. Deze richting is vooral geschikt voor leerlingen die in handelsvakken geïnteresseerd zijn.

toer

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in talen en in de toeristische sector kunnen vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad starten in de afdeling Toerisme. Deze richting bevat naast de taalvakken minder economische vakken dan de richting Handel. Naast  de basisvorming hebben ze toerisme, kunstgeschiedenis en public relations. De opleiding loopt verder in de derde graad.