Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum

Voordracht over de BaMa-structuur

10 januari 2015

KA 1 Brugge wil zijn leerlingen optimaal begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte afstudeerrichting. Daarvoor hebben we een stappenplan ontworpen. De eerste stap werd gezet op dinsdag 6 januari: Mevr. Erika Van Hengelen, lector pedagogie en bewegingsrecreatie aan Howest, gaf een voordracht over de BaMa-structuur.

Begin februari bezoeken alle zesdejaars de SID-In te Kortrijk, waar het studieaanbod van alle Vlaamse hogeschool- en universiteiten wordt voorgesteld.

Op basis van hun definitieve studiekeuze gaan de leden van de werkgroep dan voor elke leerling op zoek naar leerlingen die momenteel de opleiding van voorkeur volgen. Een informele babbel met deze studenten tijdens de studie- en beroepenmarkt van vrijdag 20 maart belicht de keuze vanuit het standpunt van de student. Naast oud-leerlingen zullen ook een aantal mensen uit het werkveld aanwezig zijn, om hun werkervaringen te delen.