Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum

Uitreiking van de Sabbepenning op vrijdag 18 november

28 oktober 2016

sabbepenningOp vrijdag 18 november om 20u00 is er de jaarlijkse uitreiking van de Sabbepenning in de polyvalente zaal van het KA1. Gaëlle Rycx mag deze penning in ontvangst nemen als de meest verdienstelijke leerling voor het vak Nederlands van vorig schooljaar.

De laureate presenteert jullie een taalexperiment, met anekdotes in verschillende streektalen, jongerentaal, enz.
Aansluitend is er een voordracht door professor Wim Vandenbussche. 

‘Wim Vandenbussche (Brugge, 1973) studeerde af in 1990 in de studierichting ‘Latijn – wiskunde’ aan het Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum. Hij zette zijn studies voort aan de VUB waar hij Germaanse taal- en letterkunde studeerde en promoveerde er nadien onder de vleugels van Roland Willemyns met een studie van het taalgebruik van de lagere sociale klassen in het 19de-eeuwse Brugge. Na een pré- en postdoctorale loopbaan bij het FWO-Vlaanderen werd hij hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de VUB; naast colleges over de geschiedenis en de sociolinguïstiek van het Nederlands doceert hij daar nu algemene taalkunde en variatielinguïstiek. Zijn onderzoek is gericht op de historische sociolinguïstiek, en in het bijzonder op de sociale geschiedenis van het Nederlands in de 18de en 19de eeuw; ook taalplanning en taalvariatie behoren tot zijn interessesfeer.’

Om een idee te hebben over het aantal toeschouwers, vragen we om een mail te sturen met het aantal aanwezigen naar naar Nadège voor 14 november.

Hopelijk tot dan.